RAHULA HOUSE

2016

House Master Mr. Thisara Jayasingha
House Mistress Mrs. P.K. Dissanayaka
Treasure
House Captain Piyumal Sachinthana
Vishwani Induththara
House Vice Captain Nilanka Dilshan
Wandana Hansani
House Sport Captain Sahan Ishara Dewiphala
Maduka Shamali
House Sport Vice Captain Akila Jeewantha
Vindya Dewmini

2015

House Master Mr. G.C.B. Abeyrathna
House Mistress Miss. M.N.S. Dhanapala
Treasure
Mrs. Karunarathna
House Captain
Akshith Kalhara Wijenayake
Methma Dissanayake
House Vice Captain
Dilum Thathsara Karunarathne
HirushiTharika Shiras
House Sport Captain
H.T.V.S. Hewage
P.I. Poornima Pathirana
House Sport Vice Captain
Malinda Chandrasiri
Jayathri Chathuprabha Wijekoon