COMMERCE SECTION

 • Home
 • /
 • COMMERCE SECTION

Sectional Head : Mr.R.A.S.C. Ranasinghe

Grade 12 Class Teachers :

 • 12-K  – Mr. A.M. Ariyathilaka
 • 12-L  – Mr. S.G. Nishshanka
 • 12-M – Mrs. K.H. Mangalika Hettiarachchi
 • 12 (C-Eng.Medium) – Mrs. S. Dhanusha Jayawickrama

Grade 13 Class Teachers :

 • 13-K  – Mrs. D.M. Shyamalee Ariyawansha
 • 13-L  – Mr. K.G.N. Ruwan Kumara
 • 13-M – Mrs. R.A.R.S. Ranasinghe

Other Teachers-

 •  Mr. W.W.P. Dissanayaka

 

DSC_5497